ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima

Goran Lažetić, Ivica Mladenović.   ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima.  Autori, Beograd, 2016.   ISBN 978-86-908323-1-6 Iz Sadržaja  PREDGOVOR    5 PROGRAM LEČENJA    7 TRETMAN NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI IMZ    8 TERAPIJSKI MODALITETI U PROGRAMU LEČENJA NA KLINIČKOM ODELJENJU    9 EDUKACIJA PACIJENATA    9 TERAPIJSKA ZAJEDNICA    9 VELIKA TERAPIJSKA GRUPA    10 RADNO-OKUPACIONA TERAPIJA    10 KLJUČNE TAČKE U PROGRAMU    11 I  …

Motivaciona prica: Veruj u sebe

Neki stari trgovac vodom je svako jutro odlazio na izvor gde bi napunio svoja dva glinena vrča i odnosio ih na ramenima kupcima u grad. Jedan od tih vrčeva beše napukao i zato je gubio prilično vode do odredišta, a drugi beše potpuno nov i donosio je više zarade.Celi, noviji vrč je bio ponosan na svoj rad jer je u …

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. …

Ruža na jastuku

I tek ponekad stavim ružu na jastuk da miriše… Odvrne mi slavinu sećanja ne propuštajući ni najmanji detalj koji je ostao upamćen o tebi da uludo isteče. I tek tada dozvoljavam srcu da tiho uzdiše za vremenom prošlim, rugajući se samom sebi zbog neuspeha. Vatra ponovo se pali. Nemilosrdno,iznutra me peče, a onda krenu kiše suza da je gase… Kako …

Alkohol i mladi

Zloupotreba alkohola predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti mladih uzrasta od 15 do 29 godina. Ako se ovome doda broj kriminalnih dela, saobraćajnih nesreća, tuča i delikventnih ispada pod dejstvom alkohola, onda je jasno da je zloupotreba alkohola u ovoj populaciji jedan od prioritetnih problema. Treba istaći da svako pijenje alkohola kod osoba mlađih od 18 godina predstavlja visoko  rizičnu …

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti. Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi: 1.    RANA FAZA •    Eksperimentisanje•    Pogrešna upotreba•    Socijalna upotreba2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost) 1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA)  Korišćenje PAS (psihoaktivnih supstanci – droga)  nema određeni obrazac.Mogu se  koristiti različite …

Razvoj alkoholizma

Alkoholizam je hronična bolest koja se najčešće postepeno razvija, ali kod mlađih osoba može imati brz i dramatičan razvoj. Razvoj alkoholizma prolazi kroz određene faze, mada je nekada nemoguće odrediti jasnu granicu između faza: 1.Faza umerenog pijenja, predstavlja ”društveno prihvatljivo pijenje”, i ova faza ne predstavlja bolest. Razni istraživači su pokušali da definišu šta je to „društveno dozvoljeno pijenje“. Ovde …

Alkohol i energetska pića

U poslednje vreme – naročito mladi –  sve češće mešaju energetska pića sa alkoholom. S obzirom na to da energetska pića spadaju u stimulanse, a alkohol u grupu depresora CNS-a, njihovo mešanje može imati kobne posledice po organizam. Energetska pića maskiraju dejstvo alkohola i osoba će sporije primetiti da je pijana. Inače nakon unosa veće količine alkohola, osoba je „umorna“ …

Biti svoj i imati cilj

Nisam došao ovde da bih hranio golubove sa klupe nekog parka, skrivajući pogled od svakog ko pred mene stane, čekajući vreme koje treba tek da dođe, ne ubrzavši ni jednom otkucaje svoga srca. Niti sam došao da berem ljubičice u rano proleće, i zaljubljeno tumaram ispod njenog prozora, čupajući latice ubranog cveća ne bih li saznao da li me voli. …

Osnovna pravila za očuvanje psihičkog zdravlja

UVEK MISLITE POZITIVNO(nema nerešivih problema – postoje samo izazovi) UPORNOST SE NA KRAJU ISPLATI(neka vas ne slomi početni neuspeh – do cilja dolaze uporni) PRIHVATITE  VAŠE  MANE I SLABOSTI (niko nije savršen) BUDITE ODGOVORNI (vaš  život je u vašim rukama) BUDITE POUZDANI(bez laganja i neispunjavanja obećanja) RAZGOVARAJTE(budite otvoreni i podelite svoje emocije) POŠTUJTE „ŽIVOT“ I DRUGE (i „život“ i drugi …