KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA DA SE LEČI (ALKOHOLIZAM, NARKOMANIJA, KOCKANJE, INTERNET, VIDEO IGRE)?

Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami  ne pokažu da HOĆE da se leče! Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom od nekog spoljašnjeg pritiska koji dolazi iz nekoliko pravaca: Porodica kao glavni motivacioni faktor Nemoguće je …

VODIČ ZA RODITELJE – psihoaktivne supstance (PAS)

Biti roditelj nije lako – kao što ni odrastanje nije uvek lako. Ima mnogo konfliktnih situacija u životu deteta. Deca imaju potrebu da budu nezavisni, da sami donose svoje odluke, i da budu poštovani i voljeni. Važno je da se roditelji upoznaju sa problemima svog deteta, konfliktnim situacijama u okviru porodice – što može da bude i razlog za eksperimentisanje …

ALKOHOL I DROGE: PREVENCIJA JE NAJBOLJA STRATEGIJA

  Zašto je adolescencija kritičan  period? Rani početak uzimanja PAS povećava rizik od brzog i ozbiljnog razvijanja bolesti zavisnosti. Supstance menjaju biohemijske procese u mozgu, i utiču na rad svihvažnih organa u telu  – i osim zavisnosti mogu se razviti i druge ozbiljne posledice. Povećan rizik od uzimanja PAS je naročito izražen tokom vremena životne tranzicije kao što je promena …

ZNAČAJ PRIMARNE PORODICE U REHABILITACIONOJ FAZI LEČENJA MLADIH ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

U radu rehabilitacione grupe uključuju se i drugi  članovi porodice (cela porodica). Posmatrajući primarnu porodicu – sagledavamo je u celini bračni subsistem kao i sibling subsistem. Prema Ackermanu  funkcije moderne porodice su: obezbeđivanje materijalnih potreba i hrane emocionalnih veza i porodičnih odnosa, razvijanje ličnog identiteta oblikovanje seksualnih uloga, socijalna integracija i individualna kreativnost i inicijativa [1]. Po Steingglassu “alkoholičarska porodica …

MOTIVACIJA

Poslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstineciji. Zadatak porodice je da pronađe početnu motivaciju. Zadatak lekara je da unapredi motivaciju. OPŠTI POJMOVI O MOTIVACIJI Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čoveka, usmeravanje njegove aktivnosti na određene objekte i regulisanja te aktivnosti radi postizanja određenih ciljeva. Motivi – pokretačke snage koje …

PRVI INTERVJU KOD BOLESTI ZAVISNOSTI

Psihoaktivna supstanca  (termin je uvela Svetska zdravstvena organizacija u 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti – MKB X, ICD 10: 1992) je hemijska materija koja unošenjem u organizam menja psihičku strukturu i duševni život čoveka. U psihoaktivne supstance (PAS) spadaju alkohol, heroin, kokain, opijum,  morfijum, marihuana, LSD, ekstazi, amfetamini, tramadol (trodon), benzodiazepini, barbiturati, lepak, bronza, rastvarači, PCP, itd… Načini uzimanja PAS …

ŠTA JE ZAVISNOST?

Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica. To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih projekcija, promena u strukturama mozga i funkciji itd… Prvi korak …

KAKO DROGE UTIČU NA MOZAK

Kada se unesu u organizam psihoaktivne supstance (PAS) ulaze u komunikacioni sistem mozga i integrišu se u put nervnih ćelija koje normalno šalju, primaju i procesuiraju informacije dobijene iz okoline i tela. Neke supstance, kao što je marihuna i heroin, mogu da aktiviraju neurone zato što je njihova struktura slična, po veličini i obliku, prirodnim neurotransmiterima. Ova sličnost navodi receptore …

KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI

„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“ FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori. Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti: 1. Individualni 2. Porodični 3. …

KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?

Postoje utvrđeni dijagnostički kriterijumi za određivanje zavisnosti, uz biološke markere koje koriste stručnjaci. Slede neka od pitanja koja se mogu postaviti za brzu identifikaciju problema.  Bilo koji odgovor sa DA ukazuje da postoji problem sa korišćenjem PAS koji zahteva konsultacije sa stručnjakom u vezi sa daljim koracima.  Pijem alkohol ili uzimam „drogu“ da se osećam bolje kada sam pod stresom …