Vodič za odgovorno pijenje alkohola

Institut za mentalno zdravlje, kolaborativni centar SZO za edukaciju, pokrenuo je u martu 2014.godine projekat pod nazivom „Odgovorno pijenje u Srbiji“. Projekat su, u kontekstu društvene odgovornosti, finansijski podržali najveći proizvođači piva u Srbiji, a značajno je da je ovo prvi nacionalni projekat u Srbiji iz oblasti smanjenja štetne upotrebe alkohola. Ciljevi projekta su: smanjenja štetne upotrebe alkohola, prevencija  alkoholizma …

PRODUŽNA REHABILITACIONA GRUPA U SKLOPU LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI

U svim organizacionim jedinicama Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje terapijski program se sprovodi u tri faze:1) pripremno-orijentaciona faza koja se odvija kroz dispanzer2) intenzivna faza u dnevnim bolnicama ili kliničkom odeljenju,3) produžno-rehabilitaciona faza Produžna (rehabilitaciona) faza lečenja  nastavlja na intenzivnu fazu i traje u proseku oko dve godine. U okviru ove faze lečenja postoje produžne rehabilitacione grupe. …

RAD NA SAMODISCIPLINI I STRUKTURACIJI VREMENA

Ljudi su skloni da potiskuju negativne aspekte svoje ličnosti, a da precenjuju svoje pozitivne osobine, stvarajući sami o sebi nerealnu i idealizovanu sliku. Često zbog toga dolaze u konflikt sa okolinom, nakon čega mogu ili da budu agresivni prema okolini, ili da se povuku u sebe. Teško je menjati već usvojene stavove i obrasce ponašanja, pa čak, i kada postanemo …

ŠTA JE ZDRAVLJE

Po definiciji svetske zdravstvene organizacije zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i mentalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti. Neki od uslova zdravlja su uravnotežena ishrana, redovna telesna aktivnost i higijena, kao i stabilne porodične i društvene okolnosti. I upravo na ovim uslovima koji su jako važni a malo ko ih ozbiljno sagledava zasniva se i psihička stabilnost. Zdravstveno stanje Oznaka …