Back

Prim. Dr Goran Lažetić, psihijatar, porodični psihoterapeut 

Zaposlen
u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti bolesti zavisnosti, „zdrav stil života”, i stres i posledice stresa.
Šef Kliničkog odeljenja Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Član evropske asocijacije psihoterapeuta (EAP). Autor i koautor
brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima, objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Predavač u okviru
raznih edukacija. 
Naziv primarijusa dodeljen 27.04.2021. Od 24.11.2021. imenovan od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu za mentora dela specijalističkog staža. Od 23.03.2023. izabran za Predsednika sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva.

0
Autor knjiga: Internet – gospodar ili potčinjeni (2006), Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost (2011), Patološko kockanje – sa priručnikom za samopomoć (2012), Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma (2013), Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara (2014), Vodič za odgovorno pijenje alkohola (2014)…

U odeljku Publikacije potpuno besplatno preuzmite knjige u pdf formatu.

Zavisnost od kockanja, takođe poznata kao kompulzivno kockanje ili patološko kockanje, je ozbiljan poremećaj koji može imati razorne posledice po život osobe. Karakteriše ga uporan i ponavljajući obrazac ponašanja gde pojedinac nastavlja da se kocka uprkos negativnim posledicama.

Ciljevi i dostignuća

Klasični psihoterapijski programi, kao i psihoedukativni kursevi…. Hiljade pacijenata i klijenata, kao i stotine porodica, uz edukante, dobijaju i savremeni online program kao i kurseve…

Psihoeduaktivni centar e book