Dr Goran Lažetić je predavač na sledećim seminarima, kursevima, edukacijama:

„Patološko korišćenje interneta”, seminar u organizaciji udruženja građana za borbu protiv bolesti zavisnosti Integra, 2005. Institut za mentalno zdravlje, Beograd.

Predavač na seminaru „Zavisnost od interneta i video igara“ u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje i Karitas Srema, PU Novi Banovci, 2006.

„Zavisnost od interneta“, Edukacija za zdravstvene radnike i saradnike u zajednici, dvosemestralni seminar u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje. IMZ, Beograd.

Učešće u projektu IMZ-a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja R Srbije pod nazivom „Nacionalni program za preveciju zloupotrebe droga i alkohola“ 2008.

Zavisnost od interneta, tribina u organizaciji IMZ-a i Gradskog sekretarijata za zdravstvo pod nazivom „Kocka je (od)bačena“ 2008. IMZ, Beograd

Učešće u projektu: Sprovođenje nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga i alkoholizma – izrada Vodiča dobre prakse za za rano otkrivanje i lečenje alkoholizma kod osoba ženskog pola, formiranje mreže zdravstvenih ustanova za lečenje zavisnosti od alkohola na teritoriji republike Srbije“, Institut za mentalno zdravlje 2008./2009.

Eduktivni kurs o prevenciji alkoholizma u okviru projekata: U Institutu za mentalno zdravlje Beograd: Tipovi alkoholizma, Informacioni sistem, 2009.

Domaći edukativni kurs I stepena KME, SPECIFIČNOSTI ALKOHOLIZMA KOD ŽENA, LEČENJE I PREVENCIJA Institut za mentalno zdravlje, Beograd.2010.

Domaći edukativni kurs I stepen KME, Sistemska porodična terapija alkoholizma – uvodni kurs I 2010. IMZ, Beograd

Simpozijum „Socijalne i medicinske intervencije u lečenju i rehabilitaciji zavisnika“. SLD, Sekcija za bolesti zavisnosti, Vršac, 2010.

Kritrijumi za dijagnostiku zloupotrebe/zavisnosti od benzodiazepina i klinička slika – Domaći edukativni kurs I stepena KME, Zloupotreba – zavisnost od benzodiazepina Klinička slika, lečenje i prevencija ; Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2011.

Domaći edukativni kurs I stepena KME: Sistemska porodična terpija alkoholizma – uvodni kurs II 2011. IMZ, Beograd

Domaći eduaktivni kurs – Bolesti zavisnosti – edukacija mladih medicinskih sestara i tehničara za rad u službama zaštite mentalnog zdravlja Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

Domaći eduaktivni kurs – Edukacija medicinskih sestara i tehničara iz bolesti zavisnosti (2010 – 2011) – dva semestra. IMZ Beograd

Domaći kurs, Prevencija bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću, u organizaciji udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja – Klub Šansa, 2012.

Domaći edukativni kurs Edukacija medicinskih sestara i tehničara iz bolesti zavisnosti, 2012. prvi semesta, IMZ, Beograd.

Domaći edukativni kurs Edukacija medicinskih sestara i tehničara iz bolesti zavisnosti, 2013., drugi semestar, IMZ, Beograd.

Domaći kurs, Prevencija patološkog kockanja kod učesnika u igrama na sreću, Udruženje građana za borbu protiv patološkog kockanja Klub Šansa. 2013.

Domaći edukativni kurs I stepen KME, Sistemska porodična terapija alkoholizma – uvodni kurs I – 2013.

Domaći kurs, Prevencija patološkog kockanja kod učesnika u igrama na sreću, Udruženje građana za borbu protiv patološkog kockanja Klub Šansa. 2014.

Domaći edukativni kurs I stepen KME, Sistemska porodična terapija alkoholizma – uvodni kurs II – 2014.