1. Grupe za razvoj veština  i rad na sebi 

2. Grupe za podršku 

3. Psihoedukativne grupe

Šta je grupna psihoterapija?

Grupna psihoterapija je oblik psihoterapije koji uključuje jednog  terapeuta koji radi sa više ljudi u isto vreme.

Grupna terapija se ponekad koristi sama, ali se najčešće integriše u sveobuhvatan plan lečenja koji uključuje i individualnu terapiju.

Sastanci grupne terapije su otvorenog  tipa I zatvorenog tipa. Otvorene sesije  –  novi učesnici su dobrodošli da se pridruže u bilo kom trenutku, grupa nema vremensko ograničenje. Zatvorenog tipa grupa počinje sa istim brojem članova I ima vremensko ograničenje.

Sastanci grupne terapije su otvorenog  tipa i zatvorenog tipa. Otvorene sesije  –  novi učesnici su dobrodošli da se pridruže u bilo kom trenutku, grupa nema vremensko ograničenje. Grupa zatvorenog tipa  je stalno sa istim članova i ima vremensko ograničenje.

Grupe se sastoje od 5 do 10 učesnika i sastaju se jednom sedmično po 60 min.

Grupa se sastaje u prostoriji u kojoj su stolice raspoređene u veliki krug tako da članovi mogu da vide svaku drugu osobu u grupi. Članovi  dele svoja iskustva i napredak od poslednjeg sastanka. Precizan način na koji se sesija izvodi u velikoj meri zavisi od ciljeva grupe.

Ključni terapijski principi

• Članovi grupe mogu da podele svoje snage i pomognu drugima u grupi, što može povećati samopoštovanje i samopouzdanje.

• Deljenje osećanja i iskustava sa grupom ljudi može pomoći u ublažavanju bola, krivice ili stresa.

• Terapijska grupa je na neki način kao porodica. Unutar grupe, svaki član može istražiti kako su iskustva iz detinjstva doprinela ličnosti i ponašanju. Takođe mogu naučiti da izbegavaju ponašanja koja su destruktivna ili beskorisna u stvarnom životu.

• Grupno okruženje je odlično mesto za vežbanje novih ponašanja. Postavka je bezbedna i podržava, omogućava članovima grupe da eksperimentišu bez straha od neuspeha.

• Dok rad u grupi nudi podršku i vođenje, grupna terapija pomaže članovima da shvate da su odgovorni za svoje živote, postupke i izbore.

• Pošto je grupa ujedinjena u zajedničkom cilju, članovi stiču osećaj pripadnosti i prihvatanja.

• Članovi grupe mogu pomoći jedni drugima tako što dele informacije.

• Pojedinci mogu modelirati ponašanje drugih članova grupe ili posmatrati i imitirati ponašanje terapeuta.

• Grupa sadrži članove u različitim fazama procesa lečenja. Videti ljude koji se suočavaju ili se oporavljaju daje nadu onima na početku procesa.

• interakcijom sa drugim ljudima i primanjem povratnih informacija od grupe i terapeuta, članovi grupe mogu steći bolje razumevanje sebe.

 • Biti deo grupe ljudi koji imaju ista iskustva pomaže ljudima da vide da je ono kroz šta prolaze univerzalno i da nisu sami.