Autori: Dr Goran Lažetić, Dr Ivica Mladenović

ISBN-10(13): 978-86-531-0040-7

Izdavac: Cigoja stampa, Beograd
Godina izdanja: 2014.
Broj strana: 212
Jezik: Srpski

Kompjuteri, video igre i internet postali su naša svakodnevnica.
Kompjuteri se ne koriste samo na poslu već su sada glavni izvor zabave,
razonode i druženja za mnoge ljude. Za većinu, korišćenje kompjutera,
video igara i interneta je deo njihovog života, ali sa zdravim vidom
funkcionisanja. Za druge, vreme provedeno na kompjuteru, uz internet
ili video igru je bez te zdrave ravnoteže, sa ozbiljnim posledicama na
svakodnevni život.

Uporedo sa porastom broja korisnika interneta u Srbiji, sve veći broj
osoba naročito poslednjih godina javljao se u Kliniku za bolesti
zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje tražeći medicinsku pomoć zbog
preterane upotrebe kompjutera u vidu korišćenja interneta ili igranja
video igara i posledica koje se javljaju zbog takvog načina rada. Iako još
uvek nije uvršćen u zvanične dijagnostičke klasifikacije mentalnih
oboljenja, „zavisnost od kompjutera, interneta i video igara“ i oštećenja
koja mogu nastati u psihičkom funkcionisanju ovih zavisnika, vrlo su
slična, a pojedina čak i identična onim poremećajima i oštećenjima koja
se sreću kod zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, te ga je neophodno
prepoznati na vreme i započeti tretman.

Većina korisnika interneta i kompjutera koristi internet skoro
svakodnevno. Svaki korisnik može da razvije zavisnost o određenim
aspektima interneta.

Socijalne mreže, kao što su Facebook i Myspace, dodatno su povećali
korišćenje interneta, a u poslednje vreme i najčešći su uzroci zavisnosti
od interneta.

O dobrobiti kompjutera i interneta, kako za pojedinca, tako i za društvo,
piše se naveliko u mnogim kompjuterskim knjigama, i njihova korisnost
je nesumnjiva. Tu se prvenstveno radi o velikoj svetskoj bazi podataka
(„biblioteka sveta“) koja je svakome „na dohvat ruke“.

Međutim, osim pozitivne strane interneta, u vidu velike biblioteke jako
korisnih informacija iz gotovo celog sveta i njoj veoma jednostavan,
besplatan (ne računajući plaćanje interneta) i brz pristup, tokom
istraživanja uverili smo se i u negativnu stranu interneta koju većina korisnika i ne prepoznaje, i samim tim izlažu se mogućnosti da naruše
svoje, kako psihičko, tako i telesno zdravlje, ali i porodično i društveno
funkcionisanje. Pošto se o pozitivnim stranama kompjutera i interneta i
njihovim vrednostima zna skoro sve, u ovoj knjizi akcenat će biti
stavljen na manje poznatu negativnu stranu kompjutera i interneta.

Iako još uvek nije uvršćen u zvanične dijagnostičke klasifikacije
mentalnih oboljenja, „zavisnost od kompjutera, interneta i video igara“
i posledice koje mogu nastati su stvarne. Međutim, kompjuter i internet
su neophodan alat u rukama savremenog čoveka. Zbog toga je važna
edukacija korisnika kako bi na najbolji mogući način sačuvali svoje
zdravlje i bezbrižno koristili blagodeti kompjutera i interneta.

Категорије: Knjige