Back

Prim. Dr Goran Lažetić, psihijatar, porodični psihoterapeut 

Zaposlen
u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti bolesti zavisnosti, „zdrav stil života”, i stres i posledice stresa.
Šef Kliničkog odeljenja Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Član evropske asocijacije psihoterapeuta (EAP). Autor i koautor
brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima, objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Predavač u okviru
raznih edukacija. 
Naziv primarijusa dodeljen 27.04.2021. Od 24.11.2021. imenovan od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu za mentora dela specijalističkog staža. Od 23.03.2023. izabran za Predsednika sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva.

Oblasti

Klasični psihoterapijski programi, kao i psihoedukativni programi. Patološko kockanje, alkoholizam, stres, anksioznost…