Prim. Dr Goran Lažetić, psihijatar, porodični psihoterapeut

Zaposlen na Kliničkom odeljenju Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti bolesti zavisnosti i „zdrav stil života”. Šef Kliničkog odeljenja Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje.

Autor i koautor brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima, objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Održao više predavanja na raznim seminarima i tribinama sa temom „Zavisnost od Interneta“ i „alkoholizam i narkomanija”.

Predavač u okviru Edukativnih kurseva za zdravstvene radnike i saradnike, i predavač u okviru dvosemestralnih seminara.

Autor knjiga: Internet – gospodar ili potčinjeni (2006), Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost (2011), Patološko kockanje – sa priručnikom za samopomoć (2012), Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma (2013), Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara (2014), Vodič za odgovorno pijenje alkohola (2014)…

Član republičke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma.

Član evropske asocijacije psihoterapeuta (EAP).

Naziv primarijusa dodeljen 27.04.2021.

Od 24.11.2021. imenovan od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu za mentora dela specijalističkog staža.

Od 23.03.2023. izabran za Predsednika sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva.