Lažetić G: Internet – gospodar ili potčinjeni. Beograd: Autorsko izdanje; 2006. ISBN 86-908323-0-0

Lažetić G. Prvi intervju kod bolesti zavisnosti. U: Prvi intervju u kliničkoj praksi, (ur. M. Munjiza). Beograd: Elit Medica; 2007. ISBN 978-86-7222-066-7

Lažetić G. Alkoholizami narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2011. ISBN 978-86-82277-59-0

Mladenović I, Lažetić G. Patološko kockanje – sa priručnikom za samopomoć. Beograd: Elit medica; 2012. ISBN 978-86-7222-101-5

Grupa autora. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse -alkoholizam. Ministarstvo zdravlja republike srbije, 2013. ISBN 978-86-83607-83-9

Lažetić G, Mladenović I. Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim priručnikom. Beograd: Čigoja štampa i autori; 2014. ISBN 978-86-531-0040-7

Mladenović I, Lažetić G. Zavisnost od kockanja saterapijskim priručnikom. Beograd: Čigoja štampa i autori; 2014. ISBN 978-86-531-0051-3

Mladenović I, Lažetić G. Vodič za odgovorno pijenje alkohola. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2014. ISBN 978-86-82277-64-4

Mladenović I, Lažetić G. Vodič za odgovorno pijenje alkohola – drugo izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2015. ISBN 978-86-82277-64-4

Lažetić G, Mladenović I. ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima. Beograd: Autori, 2016. ISBN 978-86-908323-1-6

Lažetić G, Mladenović I. Zavisnost od „tableta“ – anksiolitika, sedativa i hipnotika. Beograd: autori, 2017. ISBN 978-86-908323-2-3

Mladenović I, Lažetić G. Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom – drugo izdanje. Beograd: Čigoja štampa i autori; 2018. ISBN 978-86-531-0051-3