U poslednje vreme – naročito mladi –  sve češće mešaju energetska pića sa alkoholom. S obzirom na to da energetska pića spadaju u stimulanse, a alkohol u grupu depresora CNS-a, njihovo mešanje može imati kobne posledice po organizam.

Energetska pića maskiraju dejstvo alkohola i osoba će sporije primetiti da je pijana. Inače nakon unosa veće količine alkohola, osoba je „umorna“ i uglavnom će prestati da pije.


Stumulišući efekat energetskih pića, međutim, sprečiće  pojavu „umora“ i osoba nastavlja da pije alkohol i pored velike alkoholemije, zbog čega je trovanje alkoholom česta posledica kombinovanja alkohola i energetskih pića.

vodic za odgovorno pijenje alkohola
Категорије: Alkoholizam