ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima

Goran Lažetić, Ivica Mladenović.   ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima.  Autori, Beograd, 2016.   ISBN 978-86-908323-1-6 Iz Sadržaja  PREDGOVOR    5 PROGRAM LEČENJA    7 TRETMAN NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI IMZ    8 TERAPIJSKI MODALITETI U PROGRAMU LEČENJA NA KLINIČKOM ODELJENJU    9 EDUKACIJA PACIJENATA    9 TERAPIJSKA ZAJEDNICA    9 VELIKA TERAPIJSKA GRUPA    10 RADNO-OKUPACIONA TERAPIJA    10 KLJUČNE TAČKE U PROGRAMU    11 I  …

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. …

Alkohol i mladi

Zloupotreba alkohola predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti mladih uzrasta od 15 do 29 godina. Ako se ovome doda broj kriminalnih dela, saobraćajnih nesreća, tuča i delikventnih ispada pod dejstvom alkohola, onda je jasno da je zloupotreba alkohola u ovoj populaciji jedan od prioritetnih problema. Treba istaći da svako pijenje alkohola kod osoba mlađih od 18 godina predstavlja visoko  rizičnu …

Razvoj alkoholizma

Alkoholizam je hronična bolest koja se najčešće postepeno razvija, ali kod mlađih osoba može imati brz i dramatičan razvoj. Razvoj alkoholizma prolazi kroz određene faze, mada je nekada nemoguće odrediti jasnu granicu između faza: 1.Faza umerenog pijenja, predstavlja ”društveno prihvatljivo pijenje”, i ova faza ne predstavlja bolest. Razni istraživači su pokušali da definišu šta je to „društveno dozvoljeno pijenje“. Ovde …

Alkohol i energetska pića

U poslednje vreme – naročito mladi –  sve češće mešaju energetska pića sa alkoholom. S obzirom na to da energetska pića spadaju u stimulanse, a alkohol u grupu depresora CNS-a, njihovo mešanje može imati kobne posledice po organizam. Energetska pića maskiraju dejstvo alkohola i osoba će sporije primetiti da je pijana. Inače nakon unosa veće količine alkohola, osoba je „umorna“ …

Procesi prilagođavanja porodice na alkoholizam i/ili narkomaniju i održavanje bolesti

Zavisnik u sklopu svoje zavisničke ličnosti koristi razne mehanizme odbrane. Međutim, i veliki broj porodica u kojoj je neko od članova zavisnik, a da bi smanjili tenziju i doprineli kakvom takvom miru u kući, uspostavljaju bolesnu ravnotežu, koriste takođe odbrambene mehanizme. Porodica u kojoj su jedan ili više članova zavisnici od PAS prolazi kroz sledeće faze: 1.       FAZA – ZAJEDNIČKO …

Alkoholizam i socio psihološke posledice

Predavanje na IV kongresu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, 10.06-14.06.2015. Beograd – „Alkoholizam i efekti na fizičko i mentalno zdravlje“  Alkohol je legalna, posebno oporezovana, psihoaktivna supstanca, depresor centralnog nervnog sistema. Sami pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), svetske zdravstvene organizacije, i on podrazumeva hemijsku supstancu koja kad se unese u organizam menja …

Mitovi i zablude o alkoholu i drogama

Postoji mnogo mitova i zabluda u vezi sa psihoaktivnim supstancama. Ovde su nabrojani najčešći koji su prisutni u praksi. 1. DROGIRANJE JE DOBROVOLJNO PONAŠANJEOsoba počinje sa povremenim uzimanjem psihoaktivnih supstanci (PAS) i to jeste dobrovoljno ponašanje, ali vremenom osoba prestaje sa dobrovoljnim ponašanjem i počinje kompulzivno da uzima drogu. ZAŠTO? Vremenom PAS utiče na promene u mozgu, kod nekoga dramatično, …

Vodič za alkoholizam kod žena

TEME: Epidemiologija alkoholizma kod ženaDijagnoza alkoholizma kod ženaFaza identifikacije problemaSkrining alkoholizma i kratke intervencijePrvi intervju i alkoholna anamneza EPIDEMIOLOGIJA Zloupotreba alkohola i alkoholizam je jedan od najčešćih psihijatrijskih problema koji utiču na žene. Mnoga epidemiološka istraživanja o alkoholom uzrokovanim problemima, govore u načelu da žene piju manje nego muškarci. Ali prateći istraživanja o alkoholizmu koja su obavljena pre pedesetak godina …

Unapređenje motivacije za lečenjem i promenama

„Kažu da motivacija ne traje dugo. Pa, ne traje ni kupanje, zato ga i preporučujemo svakodnevno.“ Hilary Hinton „Zig Ziglar“ (1926 –2012) Motiv i motivacija predstavljaju faktore koji podstiču i pokreću osobu na aktivnost; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju. Tokom celog lečenja nepohodno je raditi na opstanku početne motivacije, ali i na razvijanju suštinske motivacije. Visoka motivacija …