Alkoholizam i socio psihološke posledice

Predavanje na IV kongresu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, 10.06-14.06.2015. Beograd – „Alkoholizam i efekti na fizičko i mentalno zdravlje“  Alkohol je legalna, posebno oporezovana, psihoaktivna supstanca, depresor centralnog nervnog sistema. Sami pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), svetske zdravstvene organizacije, i on Прочитај више…

Naručivanje knjiga

Knjige 1. Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim priručnikom 2. Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom mogu se nabaviti preko: Čigoja štampa Studentski trg 1311000 Beograd www.chigoja.co.rs tel. +381 11 26 27 238

PROMOCIJA KNJIGA

22.12.2014. u 19h Biblioteka grada Beograda Rimska dvorana Knez Mihailova 56 Promocija knjiga Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom Izgubljeni u virtuelnom svetu   zavisnost od interneta i video igara Govornici na promociji Prof. dr Marko Munjiza, Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduProf. dr Ivan Dimitrijević, Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduProf. dr Прочитај више…