MOTIVACIJA

Poslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstineciji. Zadatak porodice je da pronađe početnu motivaciju. Zadatak lekara je da unapredi motivaciju. OPŠTI POJMOVI O MOTIVACIJI Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čoveka, usmeravanje njegove aktivnosti na određene objekte i regulisanja te aktivnosti radi postizanja određenih ciljeva. Motivi – pokretačke snage koje …

PRVI INTERVJU KOD BOLESTI ZAVISNOSTI

Psihoaktivna supstanca  (termin je uvela Svetska zdravstvena organizacija u 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti – MKB X, ICD 10: 1992) je hemijska materija koja unošenjem u organizam menja psihičku strukturu i duševni život čoveka. U psihoaktivne supstance (PAS) spadaju alkohol, heroin, kokain, opijum,  morfijum, marihuana, LSD, ekstazi, amfetamini, tramadol (trodon), benzodiazepini, barbiturati, lepak, bronza, rastvarači, PCP, itd… Načini uzimanja PAS …

ZNAČAJ MOTIVACIJE I NAČIN UKLJUČIVANJA U U PROGRAM LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI

Lazetić G, Mladenović I, Svetozarević S, Ćorić B. Značaj motivacije i način uključivanja u program lečenja bolesti zavisnosti.  U: Medicinske i socijalne mere u tretmanu bolesti zavisnosti : zbornik saopštenja / [XXVI Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, 6.i 7. oktobra 2010, Vršac] ; priredio Nastasić P, Beograd : Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije 2011: 107-113  –  616.89(082) COBISS.SR-ID …

ŠTA JE ZAVISNOST?

Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica. To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih projekcija, promena u strukturama mozga i funkciji itd… Prvi korak …

KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI

„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“ FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori. Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti: 1. Individualni 2. Porodični 3. …

KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?

Postoje utvrđeni dijagnostički kriterijumi za određivanje zavisnosti, uz biološke markere koje koriste stručnjaci. Slede neka od pitanja koja se mogu postaviti za brzu identifikaciju problema.  Bilo koji odgovor sa DA ukazuje da postoji problem sa korišćenjem PAS koji zahteva konsultacije sa stručnjakom u vezi sa daljim koracima.  Pijem alkohol ili uzimam „drogu“ da se osećam bolje kada sam pod stresom …

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 187 str. Ilustr. 24 cm  Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, …