ZNAČAJ PRIMARNE PORODICE U REHABILITACIONOJ FAZI LEČENJA MLADIH ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

U radu rehabilitacione grupe uključuju se i drugi  članovi porodice (cela porodica). Posmatrajući primarnu porodicu – sagledavamo je u celini bračni subsistem kao i sibling subsistem. Prema Ackermanu  funkcije moderne porodice su: obezbeđivanje materijalnih potreba i hrane emocionalnih veza i porodičnih odnosa, razvijanje ličnog identiteta oblikovanje seksualnih uloga, socijalna integracija Прочитај више…

MOTIVACIJA

Poslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstineciji. Zadatak porodice je da pronađe početnu motivaciju. Zadatak lekara je da unapredi motivaciju. OPŠTI POJMOVI O MOTIVACIJI Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čoveka, usmeravanje njegove aktivnosti na određene objekte i regulisanja te Прочитај више…

PRVI INTERVJU KOD BOLESTI ZAVISNOSTI

Psihoaktivna supstanca  (termin je uvela Svetska zdravstvena organizacija u 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti – MKB X, ICD 10: 1992) je hemijska materija koja unošenjem u organizam menja psihičku strukturu i duševni život čoveka. U psihoaktivne supstance (PAS) spadaju alkohol, heroin, kokain, opijum,  morfijum, marihuana, LSD, ekstazi, amfetamini, tramadol (trodon), Прочитај више…

ZNAČAJ MOTIVACIJE I NAČIN UKLJUČIVANJA U U PROGRAM LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI

Lazetić G, Mladenović I, Svetozarević S, Ćorić B. Značaj motivacije i način uključivanja u program lečenja bolesti zavisnosti.  U: Medicinske i socijalne mere u tretmanu bolesti zavisnosti : zbornik saopštenja / [XXVI Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, 6.i 7. oktobra 2010, Vršac] ; priredio Nastasić P, Beograd : Прочитај више…

ŠTA JE ZAVISNOST?

Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica. To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih Прочитај више…

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 187 str. Ilustr. 24 cm  Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Прочитај више…