ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. …

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti. Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi: 1.    RANA FAZA •    Eksperimentisanje•    Pogrešna upotreba•    Socijalna upotreba2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost) 1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA)  Korišćenje PAS (psihoaktivnih supstanci – droga)  nema određeni obrazac.Mogu se  koristiti različite …

Procesi prilagođavanja porodice na alkoholizam i/ili narkomaniju i održavanje bolesti

Zavisnik u sklopu svoje zavisničke ličnosti koristi razne mehanizme odbrane. Međutim, i veliki broj porodica u kojoj je neko od članova zavisnik, a da bi smanjili tenziju i doprineli kakvom takvom miru u kući, uspostavljaju bolesnu ravnotežu, koriste takođe odbrambene mehanizme. Porodica u kojoj su jedan ili više članova zavisnici od PAS prolazi kroz sledeće faze: 1.       FAZA – ZAJEDNIČKO …

Mitovi i zablude o alkoholu i drogama

Postoji mnogo mitova i zabluda u vezi sa psihoaktivnim supstancama. Ovde su nabrojani najčešći koji su prisutni u praksi. 1. DROGIRANJE JE DOBROVOLJNO PONAŠANJEOsoba počinje sa povremenim uzimanjem psihoaktivnih supstanci (PAS) i to jeste dobrovoljno ponašanje, ali vremenom osoba prestaje sa dobrovoljnim ponašanjem i počinje kompulzivno da uzima drogu. ZAŠTO? Vremenom PAS utiče na promene u mozgu, kod nekoga dramatično, …

Detekcija na psihoaktivne supstance u mokraći

Testiranje na psihoaktivne supstance (PAS) je mera ranog otkrivanja korišćenja PAS i ima za cilj pravovremenu adekvatnu reakciju (upućivanje na odgovarajući stručni tretman), ali i sastavni je deo lečenja (u okviru kojeg se svako namerno odbijanje testiranja smatra recidivom). NAPOMENATESTIRANJE NA DROGE NE REŠAVA PROBLEM NJIHOVE ZLOUPOTREBE! ■ NE posežite odmah za testiranjem. Prvi korak je uvek RAZGOVOR! Testove za …

Unapređenje motivacije za lečenjem i promenama

„Kažu da motivacija ne traje dugo. Pa, ne traje ni kupanje, zato ga i preporučujemo svakodnevno.“ Hilary Hinton „Zig Ziglar“ (1926 –2012) Motiv i motivacija predstavljaju faktore koji podstiču i pokreću osobu na aktivnost; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju. Tokom celog lečenja nepohodno je raditi na opstanku početne motivacije, ali i na razvijanju suštinske motivacije. Visoka motivacija …

Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje irealne ciljeve. NAPOMENA Promene karaktera, ličnosti i problemi …

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u rečima, ritmu glasa i osećanjima unutar nas koje one produkuju,  …

ZDRAVSTVENE POSLEDICE ZBOG UZIMANJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Bolesti zavisnosti su bolest mozga! Ali uzimanje psihoaktivnih supstanci odražava se na celokupan organizam sa sledstvenim posledicama.  HIV, HEPATITIS B,C I DRUGE INFEKTIVNE BOLESTI Zloupotreba supstanci ne dovodi samo do pada imunog sistema (čime je organizam podložniji raznim infekcijama) već je povezana i sa visokorizičnim ponašanjem kao što je korišćenje „zajedničke igle“, seksulani odnosi bez zaštite… Takvo visoko rizično ponašanje …

PODELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 DROGE  I  ALKOHOL OZNAČAVAMO POJMOM  PSIHOAKTIVNE  SUPSTANCE (PAS)! Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju telesne i psihičke funkcije kod čoveka i izazivaju psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost. Pod psihoaktivnim supstancama podrazumevamo: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, ekstazi, opijum,  metadon, organske rastvarače, lepila, benzin, neke boje i …