BOLESTI ZAVISNOSTI MOTIVACIJA ZA LEČENJEM I PROMENOM

VRSTE BOLESTI ZAVISNOSTI ZAVISNOST JE HRONIČNA BOLEST MOZGA, ALI I CELOG ORGANIZMA! NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI Zavisnost od interneta i video igara Kockanje HEMIJSKE ZAVISNOSTI Alkoholizam Narkomanija Tabletomanija Zavisnost započinje otkrivanjem novog izvora zadovoljstva, što dovodi i pojačava obrasce želje da se iznova i iznova prepustimo tim izvorima tako da ponovo stvorimo Прочитај више…

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem Прочитај више…

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti. Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi: 1.    RANA FAZA •    Eksperimentisanje•    Pogrešna upotreba•    Socijalna upotreba2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost) 1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA)  Korišćenje PAS Прочитај више…

Procesi prilagođavanja porodice na alkoholizam i/ili narkomaniju i održavanje bolesti

Zavisnik u sklopu svoje zavisničke ličnosti koristi razne mehanizme odbrane. Međutim, i veliki broj porodica u kojoj je neko od članova zavisnik, a da bi smanjili tenziju i doprineli kakvom takvom miru u kući, uspostavljaju bolesnu ravnotežu, koriste takođe odbrambene mehanizme. Porodica u kojoj su jedan ili više članova zavisnici Прочитај више…

Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da Прочитај више…

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u Прочитај више…

ZDRAVSTVENE POSLEDICE ZBOG UZIMANJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Bolesti zavisnosti su bolest mozga! Ali uzimanje psihoaktivnih supstanci odražava se na celokupan organizam sa sledstvenim posledicama.  HIV, HEPATITIS B,C I DRUGE INFEKTIVNE BOLESTI Zloupotreba supstanci ne dovodi samo do pada imunog sistema (čime je organizam podložniji raznim infekcijama) već je povezana i sa visokorizičnim ponašanjem kao što je korišćenje Прочитај више…