Da li trošite puno vremena na internetu?

Vreme, samo po sebi nije indikator zavisnosti. Ono mora obavezno da bude uzeto u kontekstu sa drugim faktorima (kao što su npr. edukacija, posao, postojeća psihopatologija, životni problemi, loš brak, otežano uspostavljanje socijalnih kontakata…). Neko ko zbog posla ili edukacije, sate i sate provodi uz kompjuter, ne može se proglasiti zavisnikom. Simptomi i znaci zloupotrebe interneta ·         Problemi na poslu …

Unapređenje motivacije za lečenjem i promenama

„Kažu da motivacija ne traje dugo. Pa, ne traje ni kupanje, zato ga i preporučujemo svakodnevno.“ Hilary Hinton „Zig Ziglar“ (1926 –2012) Motiv i motivacija predstavljaju faktore koji podstiču i pokreću osobu na aktivnost; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju. Tokom celog lečenja nepohodno je raditi na opstanku početne motivacije, ali i na razvijanju suštinske motivacije. Visoka motivacija …

Praktični saveti za ograničenje igranja video igara kod dece

Američka pedijatrijska akademija preporučila je roditeljima da ograniče vreme u igranju video igara na najviše dva sata dnevno, uključujući gledanje televizora ivideo / DVD. Ako Vaše dete svakodnevno igra video igre po nekoliko sati, neophodno je da ograničite vreme za video igrekod kuće i zamenite  to vreme sa drugim društvenim aktivnostima. Dete neće biti oduševljeno tom odlukom, ali je neophodno …

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u rečima, ritmu glasa i osećanjima unutar nas koje one produkuju,  …

KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA DA SE LEČI (ALKOHOLIZAM, NARKOMANIJA, KOCKANJE, INTERNET, VIDEO IGRE)?

Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami  ne pokažu da HOĆE da se leče! Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom od nekog spoljašnjeg pritiska koji dolazi iz nekoliko pravaca: Porodica kao glavni motivacioni faktor Nemoguće je …

Vodič za roditelje – Internet i neprikladan sadržaj

Uključuje razne informacije koje roditelji ne bi želeli da njihovo dete gleda, i koje suštinski nisu prikladne za decu. Ponavljano gledanje takvog materijala ima i određene psihološke efekte na samo dete. Istraživanja pokazuju da deca i adolescenti imaju ponašanje koje se često bazira na onome što vide (modeliraju sebe prema viđenim kalupima).  Samim ponavljanjem gledanja seksualnih, nasilnih i drugih neprikladnih …

Internet – rizik od interakcije

Postoji velika razlika između korišćenja televizije i interneta. Mnogi roditelji za svoju decu koriste ista pravila i norme, i za internet kao i za TV. Međutim, upravo zbog interaktivnosti, međusobnih komunikacija između korisnika, internet se ne može porediti sa televizijom. Deca komuniciraju sa drugim ljudima iz celog sveta putem e-maila, instant poruka, chat room-a, foruma, multimrežnih igara, drugih aplikacija za …

Nasilje preko interneta

Bilo koja vrsta uznemiravanja ili maltretiranja drugih,  proganjanje (cyberstalking), vređanje i omalovažavanje, iznošenje neistina (kleveta), mržnja i diskriminatorske izjave (bez obzira da li je nasilnik toga svestan) u cilju ugrožavanja života i zdravlja druge osobe, preko e-mail, chat soba, instant poruka, vebsajtova (uključujući i blogove), ili tekstualnih poruka je elektronsko nasilje. U poslednje vreme sve više mladih ljudi postaju žrtve …

VIDEO IGRE I ZAVISNOST

Video igre se u svetu uveliko koriste  za zabavu i razonodu, a pored toga, one mogu da deluju i  kao pomoć u oslobađanju od stresa. Igranje igara je prirodan deo odrastanja. To je jedan način da se deca uče druženju i takmičenju. Kompjuteri  i online igranje, kada se pravilno koriste, nisu opasnije od drugih igara koje deca igraju. Ali ponekad  …

ŠTA JE ZAVISNOST?

Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica. To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih projekcija, promena u strukturama mozga i funkciji itd… Prvi korak …