BOLESTI ZAVISNOSTI MOTIVACIJA ZA LEČENJEM I PROMENOM

VRSTE BOLESTI ZAVISNOSTI ZAVISNOST JE HRONIČNA BOLEST MOZGA, ALI I CELOG ORGANIZMA! NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI Zavisnost od interneta i video igara Kockanje HEMIJSKE ZAVISNOSTI Alkoholizam Narkomanija Tabletomanija Zavisnost započinje otkrivanjem novog izvora zadovoljstva, što dovodi i pojačava obrasce želje da se iznova i iznova prepustimo tim izvorima tako da ponovo stvorimo Прочитај више…

Zavisnost od kockanja – Vrste zavisnika do kockanja

U okviru dijagnostičke kategorije zavisnosti od kockanja, razlikujemo dve grupe kockara: 1. Kockari koji “čeznu za uzbuđenjem”             Pobeda stvara „osećanje moći i zadovoljstva“, koji je verovatno povezan sa prekomernim oslobađanjem neurotransmitera dopamina. Kockari ovog tipa reaguju na kockanje sa neobičnim stepenom uzbuđenja, mada taj doživljaj retko ispoljavaju. Češće igraju igre kao Прочитај више…

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u Прочитај више…

ZAVISNOST OD KOCKANJA I NASILJE U PORODICI – ČINJENICE

Jedna od čestih posledica patološkog kockanja je i nasilje u porodici. Navodim neke činjenice: Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje i praćenje  Zanemarivanje dece je oblik nasilja u porodici. Deca zavisnika od kockanja su često žrtve zlostavljanja Прочитај више…