Knjiga: ZAVISNOST OD „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika

ZAVISNOST OD  „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika Autori: Dr Goran Lažetić, psihijatar Prim. dr Ivica Mladenović, psihijatar – psihoterapeut Izdavač: Autori, Beograd Godina izdanja: 2017 ISBN 978-86-908323-2-3 Živimo u dinamičnom i stresogenom vremenu, u kojem je „normalizovano“ da se istovremeno radi više poslova, pri čemu je uspeh merilo vrednosti čoveka, a strah od gubitka posla je stresor broj jedan! U …

Kako da prepoznate da li je neko zavisan od benzodiazepina (anskiolitika)?

U grupu anskiolitika – benzodiazepina spadaju: Xanax, Ksalol, Bromazepam, Lexilium, Bensedin, Diazepam, Apaurin, Demetrin, Lorazepam, Loram,Rivotril, Flormidal… Svako uzimanje ovih lekova bez kontrole lekara („na svoju ruku“) je zloupotreba i postoji veliki rizik od razvijanja zavisnosti! 1. Da li ste uzimali lekove za spavanje ili smirenje svaki dan ili noć u proteklih šest meseci i duže (bez kontrole lekara)? Većina …

Detekcija na psihoaktivne supstance u mokraći

Testiranje na psihoaktivne supstance (PAS) je mera ranog otkrivanja korišćenja PAS i ima za cilj pravovremenu adekvatnu reakciju (upućivanje na odgovarajući stručni tretman), ali i sastavni je deo lečenja (u okviru kojeg se svako namerno odbijanje testiranja smatra recidivom). NAPOMENATESTIRANJE NA DROGE NE REŠAVA PROBLEM NJIHOVE ZLOUPOTREBE! ■ NE posežite odmah za testiranjem. Prvi korak je uvek RAZGOVOR! Testove za …

Unapređenje motivacije za lečenjem i promenama

„Kažu da motivacija ne traje dugo. Pa, ne traje ni kupanje, zato ga i preporučujemo svakodnevno.“ Hilary Hinton „Zig Ziglar“ (1926 –2012) Motiv i motivacija predstavljaju faktore koji podstiču i pokreću osobu na aktivnost; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju. Tokom celog lečenja nepohodno je raditi na opstanku početne motivacije, ali i na razvijanju suštinske motivacije. Visoka motivacija …

Kritrijumi za dijagnostiku zloupotrebe/zavisnosti od benzodiazepina i klinička slika

Transkript: PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS) Pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), Svetske zdravstvene organizacije. Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju psihičke i telesne funkcije kod čoveka i mogu da izazovu  psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost. U psihoaktivne supstance spadaju: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  …