U grupu anskiolitika – benzodiazepina spadaju: Xanax, Ksalol, Bromazepam, Lexilium, Bensedin, Diazepam, Apaurin, Demetrin, Lorazepam, Loram,Rivotril, Flormidal…
Svako uzimanje ovih lekova bez kontrole lekara („na svoju ruku“) je zloupotreba i postoji veliki rizik od razvijanja zavisnosti!

1. Da li ste uzimali lekove za spavanje ili smirenje svaki dan ili noć u proteklih šest meseci i duže (bez kontrole lekara)?

Većina ljudi uzimaju benzodiazepine duže od šest meseci  kako sprečili početak apstinencijalnog sindroma, a ne zbog terapijskog efekta.

2. Da li ste ikada povec
́avali svoju dozu ili osećali da vam je potrebno da se poveća doza kako bi bio isti efekat kao kada ste počeli sa uzimanjem benzodiazepina? Da li ste ikada promenili anksiolitik koji uzimate za drugi anskiolitik  iz  istog razloga?

Povec
́anje doze ili promene benzodiazepina u pokušaju da se postigne isti osećaj kao kada su ih počeli uzimati  je dobar pokazatelj da je telo razvilo  tolerannciju  na lek i stoga osoba ima  potrebu za  povećanjem doze ili za neki jači lek.

3. Da li ste ikada bezuspešno pokušali da smanjite ili prestanete sa uzimanjem  benzodiazepina?

Neke osobe  nisu u stanju da smanje ili obusave korišc
́enje benzodiazepina  iako su sami to pokušavali. Ovo je obično zbog neugodnosti apstinencijalnog sindroma (a najčešći simptomi apstinencijalnog sindroma su pojačana anksioznost i nesanica).

4. Ako ste propustili dozu benzodiazepina, da li vam je bilo psihički i telesno lošije nego sa dozom?


Osobe zavisne od benzodiazepina kada propuste dozu osec
́aju uznemirenost, preznojavaju se, ne mogu da spavaju  i često je to pokazatelj apstinencijalnog sindroma.


  5. Da li su efekti benzodiazepinima uticali loše na neki način na vaš život?


Osobe koje uzimaju dugoročno benzodiazepine i koje su razvile zavisnost, doživljavaju i transformaciju ličnosti u zavisničku ličnost sa svim svojim karakteristikama
što se odražava na ponašanje i odnose u porodici i u društvu.

6. Pored benzodiazepina, da li pijete alkohol ili koriste druge droge?

  
‘Dopunjavanje’ sa alkoholom da postigao isti sedativni efekat je pokazatelj porasta tolerancije.


7. Da li strogo vodite računa da nikada ne propustite  dozu benzodiazepinima?

  Strogo pazec
́i da se doza nikada ne propusti može da znači da je prisutna psihička ili/i fizička zavisnost.

8. Da li smatrate da vam je potrebna veća količina  benzodiazepini u toku dana?


  Potrebe da se uzimaju benzodiazepini samo kako bi se osećao normalno je pokazatelj razvoja fizičke zavisnosti.

9. Da li ste ikada uzimali dodatne benzodiazepine posle nekih strsnih situacija?

  Oslanjajuc
́i se uvek na benzodiazepine za dodatne stresove i anksioznost je pokazatelj povećanja psihičke zavisnosti od benzodiazepina.

10. Da li nosite svoje benzodiazepine uvek sa sobom za svaki slučaj?

Jaka indikacija zavisnosti je kada osoba vodi računa da uvek ima pri ruci benzodiazepine. I ako ih zaborave osećaju dodatnu pojačanu napetost.
alkoholizam i narkomanija - razumeti i pobediti zavisnost
Категорије: Benzodiazepini