Vreme, samo po sebi nije indikator zavisnosti. Ono mora obavezno da bude uzeto u kontekstu sa drugim faktorima (kao što su npr. edukacija, posao, postojeća psihopatologija, životni problemi, loš brak, otežano uspostavljanje socijalnih kontakata…).
Neko ko zbog posla ili edukacije, sate i sate provodi uz kompjuter, ne može se proglasiti zavisnikom.
·         Problemi na poslu i međuljudskim odnosima
·         Zapostavljanje prijatelja, porodice i poslovnih ili ličnih obaveza i odgovornosti
·         Povlačenje „u sebe“ kada nije na internetu
·         Nervoza, razdražljivost kada naglo prekine korišćenje interneta
·         Ostajanje on line mnogo duže nego što je to zaista i potrebno
·         Laganje (umanjivanje ili negiranje) o vremenu provedenom na internetu
·    Drastično menjanje načina života povezano sa većim trošenjem vremena na internetu, i opštim smanjivanjem fizičke aktivnosti

·         Zanemarivanje sopstvenog zdravlja
·         Spavanje je podređeno potrebama korišćenja interneta
·         Opsesivne misli o internetu
·         Osećaj da je internet jedini njihov prijatelj
·         Osećaj da je internet jedino mesto gde se osećaju dobro i gde se drugi odnose dobro prema njima
·         O interentu razmišljaju i kad nisu na intenetu
·         Troše puno novca na internet
·         Favorizuju on line prijatelje u odnosu na stvarne
·         Mnogo manje vremena provode na drugim „ovozemaljskim“ uživanjima
·         Imaju osećaj krivice zbog korišćenja interneta
·         Često lažu prijatelje o vremenu provedenom on line, a često i krijući idu na internet
·         Ne mogu da kontrolišu vreme koje provode na interenetu ili kompjuteru
·         Postaju nervozni ako bar jednom dnevno ne provere mail
·         U toku rada na kompjuteru ne koriste pauze
·         Ne mogu da budu kritični u vezi svog preteranog korišćenja kompjutera i interneta
  • „Ja sam (jedino) dobar na internetu“
  • „Ja sam (u stvarnom svetu niko i ništa, ali sam zato on line) neko i nešto“
  • On line imam moć (ali u stvarnom svetu nemam) i kontrolu uticaja na druge ljude“
  • „Internet je (jedino) mesto gde me poštuju“
  • „(U stvarnom svetu) niko me ne voli“
  • „Internet je moj jedini prijatelj“
  • „(U stvarnom svetu drugi) ljudi me nezasluženo loše tretiraju“

 

zavisnost od interneta i video igara