Zavisnik u sklopu svoje zavisničke ličnosti koristi razne mehanizme odbrane. Međutim, i veliki broj porodica u kojoj je neko od članova zavisnik, a da bi smanjili tenziju i doprineli kakvom takvom miru u kući, uspostavljaju bolesnu ravnotežu, koriste takođe odbrambene mehanizme.
Porodica u kojoj su jedan ili više članova zavisnici od PAS prolazi kroz sledeće faze:
1.       FAZA – ZAJEDNIČKO NEGIRANJE I PROJEKCIJA
U prvoj fazi negiraju postojanje problema, minimiziraju, i projektuju  svoje probleme (neko drugi je kriv zbog toga). Ponašanje drugih članova porodice je slično zavisničkom ponašanju, ostali članovi menjaju svoje ponašanje i razmišljanje i prilagođavaju ga stavovima i potrebama zavisnika.

2.       FAZA PSEUDOREŠENJA
U fazi pseudorešenja porodica traži i napada krivca, prigovara, svađa se, ubeđuje, prati, prosipaju alkohol, kriju pronađene PAS… U ovoj fazi evidentno je da su problemi vezani za upotrebu PAS, ali se oni ne rešavaju na adekvatan način. 
3.       FAZA ZAJEDNIČKOG DNA
Atmosfera u porodici postaje sve više haotična, teška, kriza je neizdrživa  i porodica dolazi do teške situacije koja se manifestuje „kapitulacijom cele porodice“ – označene kao „porodično dno“. Nastaje kriza sistema porodice, koja je sada otvorena i spremna da prihvati spoljnu pomoć.
Ako se porodica i zavisnik opredele za lečenje nastaje četvrta  faza –
4. FAZA ZAJEDNIČKIH PROMENA 
kada je neophodno da cela porodica AKTIVNO učestvuje u lečenju kako bi se ostvario cilj PROMENA KA ZDRAVOM!
alkoholizam i narkomanija
Категорије: AlkoholizamNarkomanija