Institut za mentalno zdravlje organizuje u 2019/2020. godini edukaciju

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI

– Osnovni kurs  – I godina –  

Organizator:  Prim. dr Ivica Mladenović, mr. sc med., psihijatar, psihoterapeut

Edukatori:  Prim. dr Ivica Mladenović, mr. sc med., psihijatar, psihoterapeut

                     Dr Goran Lažetić, psihijatar,

                     Po pozivu i drugi stručnjaci sa Klinike za bolesti zavisnosti IMZ

Bolesti zavisnosti postaju epidemija XXI veka. Sistemska terapija predstavlja sveobuhvatan psihoterapijski pristup zavisnostima, gde se radi na eliminaciji zavisnosti, ali i na unapređenju odnosa sa okolinom i ličnom rastu i razvoju zavisnika. Edukacija je kompleksno koncipirana i traje 2 godine. Tokom ovog perioda edukanti će biti osposobljeni za samostalni savetodavni i osnovni terapijski pristup sledećim zavisnostima: alkoholizam, zavisnost od kockanja, zavisnost od interneta i video igara, narkomanija i tabletomanija. Edukacija je namenjana stručnjacima svih profila, koji se već bave psihoterapijom, ali i početnicima koji bi hteli da koriste sistemski pristup u tretmanu bolesti zavisnosti. Nije potrebno nikakvo predznanje iz psihoterapije ili bolesti zavisnosti! Shodno tome, ova edukacija je od koristi za stručnjake koji rade: u zdravstvenim ustanovama, pri Centrima za socijalni rad, velikim industrijskim kompleksima, školama, predškolskim ustanovama i savetovalištima. 

Ciljevi edukacije:              Praktični ciljevi su: edukacija o zavisnostima, osposobljavanje za rano prepoznavanje zavisnosti i motivaciju zavisnika za tretman, sveobuhvatno sagledavanja disfunkcionalnosti u životnoj konstelaciji, osposobljavanje za savetodavni rad, usvajanje terapijskih tehnika, kao i uvod u tretman pojedinca i porodice. Viši nivo edukacije obezbeđuje mogućnost samostalnog savetodavno / terapijskog rada sa zavisnicima. Po završenoj dvogodišnjoj edukaciji dobija se Sertifikat o završenoj sistemskoj terapiji bolesti zavisnosti.

Pravo učešća:                    Psihoterapeuti, psihijatri, lekari opšte medicine, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, visoko edukovane medicinske sestre i vaspitači, kao i ostali stručnjaci zainteresovani za rad sa zavisnicima.

Početak i trajanje:           Osnovni Kurs počinje oktobra 2019. godine i traje dva semestra. Kurs se  odvija u formi jednodnevnih predavanja i radionica, uz opservaciju praktičnog rada i koterapijski rad. Edukacija se obavlja u Dnevnoj bolnici za bolesti zavisnosti ”Prim. dr Zoran Stanković”, Palmotićeva 37.

Detaljnije i preuzmite prijavu na sajtu Instituta za mentalno zdravlje imh.org.rs

https://imh.org.rs/wp-content/uploads/2019/06/4.SPT-Bolesti-zavisnosti.doc