Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je oblik psihoterapijske metode tj. način psihoedukativnog savetovanja koji se bavi specifičnim pitanjima, a koja utiču na zdravlje i funkcionisanje porodice. Može se koristiti za pomoć porodici kroz težak vremenski period, veliku tranziciju, ili mentalne ili bihevioralne zdravstvene probleme kod članova porodice.  Porodična terapija posmatra probleme pojedinaca u Прочитај више…