Testiranje na psihoaktivne supstance (PAS) je mera ranog otkrivanja korišćenja PAS i ima za cilj pravovremenu adekvatnu reakciju (upućivanje na odgovarajući stručni tretman), ali i sastavni je deo lečenja (u okviru kojeg se svako namerno odbijanje testiranja smatra recidivom).

NAPOMENA
TESTIRANJE NA DROGE NE REŠAVA PROBLEM NJIHOVE ZLOUPOTREBE! ■

NE posežite odmah za testiranjem. Prvi korak je uvek RAZGOVOR!

Testove za brzo otkrivanje psihoaktivnih supstanci u urinu možete da nabavite u skoro svakoj apoteci. Jednostavno se primenjuju i dobijaju gotovo trenutni rezultat (već posle nekoliko minuta).

POSTUPAK TESTIRANJA

Uz svaki kupljeni test postoji upustvo za upotrebu.
Uzima se uzorak mokraće i u test pločicu ukapaju se tri kapi, ili se stavi vrh testne tračice u uzorak urina (zavisno od testova). Nakon nekoliko minuta (obično oko 5 minuta)  pročita se rezultat. Jedna linija na test pločici pokazuje pozitivan test, a negativan rezultat pokazuju dve linije na test pločici.

URIN SE UVEK DAJE PRED NEKIM da bi se izbeglo manipulisanje (podmetanje  tuđeg urina, sok od jabuke, razređivanje urina dodavanjem vode, stavljanje šećera u urin itd…)

VRSTE TESTOVA

Postoje dve vrste testa. Testovi na jednu PAS i panel testovi na više PAS (5 ili 10 PAS).

Testovi na jednu PAS
MET (metamfetamin)
AMP (amfetamin)
MDMA (ekstazi)
COC (kokain)
THC (kanabis)
BAR (barbiturati)
BZO (benzodiazepini)
MOP (heroin – opijati)
MTD (metadon)
TCA (triciklični antidepresivi)
PCP (Fenciklidin)

TESTOVI NA 5 PAS
MET, THC, COC, MOP, MDMA

REZULTATI TESTIRANJA

1.    NEGATIVNI REZULTAT – dve linije na test pločici se smatraju negativnim rezultatom.
2.    POZITIVAN REZULTAT – jedna linija na pločici je pozitivan rezultat (ukoliko se radi o prvom testiranju zahtevaju potvrdu, odnosno dodatno testiranje).

Testiranje će pokazati samo da li je osoba uzela PAS za koje je test predviđen i samo u određenom vremenskom razdoblju pre testiranja.

TEST NA OTKRIVANJE PAS ne pokazuje da je osoba ikad u životu uzimala PAS, već da je koristila kroz tačno određeno vreme pre testiranja!


PRIMERI ORIJENTACIONOG  VREMENA U KOJEM JE MOGUĆE OTKRITI POJEDINU VRSTU PSIHOAKTIVNIH SUPSTNCI U MOKRAĆI NAKON UZIMANJA
PAS
TEST
VREME OTKRIVANJA
povremeno uzimanje
VREME OTKRIVANJA
često uzimanje
KANABIS
– marihuana, hašiš
THC
2-5 dana
4-20 dana
OPIJATI
– heroin, morfin, trodon
MOP
½ – 1 dan
2-5 dana
KOKAIN
COC
½ – 1 dan
1-4 dana
METAMFETAMIN
MET
1-2 dana
2-6 dana
EKSTAZI
MDMA
1-3 dana
2-6 dana
BENZODIAZEPINI
– bensedin, lorazepam…
BZO
2-5 dana
4-10 dana
alkoholizam i narkomanija razumeti i pobediti zavisnost
Alkoholizam i narkomanija

Категорије: BenzodiazepiniNarkomanija