BOLESTI ZAVISNOSTI MOTIVACIJA ZA LEČENJEM I PROMENOM

VRSTE BOLESTI ZAVISNOSTI ZAVISNOST JE HRONIČNA BOLEST MOZGA, ALI I CELOG ORGANIZMA! NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI Zavisnost od interneta i video igara Kockanje HEMIJSKE ZAVISNOSTI Alkoholizam Narkomanija Tabletomanija Zavisnost započinje otkrivanjem novog izvora zadovoljstva, što dovodi i pojačava obrasce želje da se iznova i iznova prepustimo tim izvorima tako da ponovo stvorimo Прочитај више…

Knjiga: ZAVISNOST OD „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika

ZAVISNOST OD  „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika Autori: Dr Goran Lažetić, psihijatar Prim. dr Ivica Mladenović, psihijatar – psihoterapeut Izdavač: Autori, Beograd Godina izdanja: 2017 ISBN 978-86-908323-2-3 Živimo u dinamičnom i stresogenom vremenu, u kojem je „normalizovano“ da se istovremeno radi više poslova, pri čemu je uspeh merilo vrednosti čoveka, Прочитај више…

Kako da prepoznate da li je neko zavisan od benzodiazepina (anskiolitika)?

U grupu anskiolitika – benzodiazepina spadaju: Xanax, Ksalol, Bromazepam, Lexilium, Bensedin, Diazepam, Apaurin, Demetrin, Lorazepam, Loram,Rivotril, Flormidal… Svako uzimanje ovih lekova bez kontrole lekara („na svoju ruku“) je zloupotreba i postoji veliki rizik od razvijanja zavisnosti! 1. Da li ste uzimali lekove za spavanje ili smirenje svaki dan ili noć Прочитај више…

Kritrijumi za dijagnostiku zloupotrebe/zavisnosti od benzodiazepina i klinička slika

Transkript: PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS) Pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), Svetske zdravstvene organizacije. Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju psihičke i telesne funkcije kod čoveka i mogu da izazovu  psihičku i/ili telesnu Прочитај више…