BOLESTI ZAVISNOSTI MOTIVACIJA ZA LEČENJEM I PROMENOM

VRSTE BOLESTI ZAVISNOSTI ZAVISNOST JE HRONIČNA BOLEST MOZGA, ALI I CELOG ORGANIZMA! NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI Zavisnost od interneta i video igara Kockanje HEMIJSKE ZAVISNOSTI Alkoholizam Narkomanija Tabletomanija Zavisnost započinje otkrivanjem novog izvora zadovoljstva, što dovodi i pojačava obrasce želje da se iznova i iznova prepustimo tim izvorima tako da ponovo stvorimo Прочитај више…

ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima

Goran Lažetić, Ivica Mladenović.   ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima.  Autori, Beograd, 2016.   ISBN 978-86-908323-1-6 Iz Sadržaja  PREDGOVOR    5 PROGRAM LEČENJA    7 TRETMAN NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI IMZ    8 TERAPIJSKI MODALITETI U PROGRAMU LEČENJA NA KLINIČKOM ODELJENJU    9 EDUKACIJA PACIJENATA    9 TERAPIJSKA ZAJEDNICA    9 VELIKA TERAPIJSKA GRUPA   Прочитај више…

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem Прочитај више…

Procesi prilagođavanja porodice na alkoholizam i/ili narkomaniju i održavanje bolesti

Zavisnik u sklopu svoje zavisničke ličnosti koristi razne mehanizme odbrane. Međutim, i veliki broj porodica u kojoj je neko od članova zavisnik, a da bi smanjili tenziju i doprineli kakvom takvom miru u kući, uspostavljaju bolesnu ravnotežu, koriste takođe odbrambene mehanizme. Porodica u kojoj su jedan ili više članova zavisnici Прочитај више…

Alkoholizam i socio psihološke posledice

Predavanje na IV kongresu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, 10.06-14.06.2015. Beograd – „Alkoholizam i efekti na fizičko i mentalno zdravlje“  Alkohol je legalna, posebno oporezovana, psihoaktivna supstanca, depresor centralnog nervnog sistema. Sami pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), svetske zdravstvene organizacije, i on Прочитај више…

Vodič za alkoholizam kod žena

TEME: Epidemiologija alkoholizma kod ženaDijagnoza alkoholizma kod ženaFaza identifikacije problemaSkrining alkoholizma i kratke intervencijePrvi intervju i alkoholna anamneza EPIDEMIOLOGIJA Zloupotreba alkohola i alkoholizam je jedan od najčešćih psihijatrijskih problema koji utiču na žene. Mnoga epidemiološka istraživanja o alkoholom uzrokovanim problemima, govore u načelu da žene piju manje nego muškarci. Ali Прочитај више…