VRSTE BOLESTI ZAVISNOSTI

ZAVISNOST JE HRONIČNA BOLEST MOZGA, ALI I CELOG ORGANIZMA!

NEHEMIJSKE ZAVISNOSTI

 • Zavisnost od interneta i video igara
 • Kockanje

HEMIJSKE ZAVISNOSTI

 • Alkoholizam
 • Narkomanija
 • Tabletomanija

Zavisnost započinje otkrivanjem novog izvora zadovoljstva, što dovodi i pojačava obrasce želje da se iznova i iznova prepustimo tim izvorima tako da ponovo stvorimo to očekivano zadovoljstvo. Redovna upotreba takođe uspostavlja hroničnost, koja je održavana automatizacijom kao i zadovoljstvom. Zavisnik funkcioniše po principu zadovoljstva. Stvaraju se neki novi porivi, neki novi nagoni. Voljna kontrola  ostaje, ali njeni ograničeni resursi onemogućavaju zavisniku da odustane, tako da je potrebno nadvladati mnoge želje da se suprotstave neopisivim žudnjama i krizama. Kombinacija nedostatka želje i volje i uobičajenih nagona, a neodoljive žudnje, najčešće proizvodi neuspeh u uspostavljanju apstinencije.

LIČNOST ZAVISNIKA

Ono što otežava samu motivaciju za promenom tj. lečenjem je sama ličnost zavisnika.

U procesu lečenja promenom stila života jača se zdrava ličnost a poništava se zavisnička ličnost!

Usled korišćenja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci, kao i izloženosti ponašanju koje uvodi u nehemijsku zavisnost (kocka, video igre), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti, tj. dolazi do formiranja karakteristične – „zavisničke ličnosti”. U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na „principu zadovoljstva”, umesto „principa realnosti”. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena.

Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje iracionalne ciljeve.

Najčešće karakteristike zavisničkog ponašanja su:

 • Socijalna i emocionalna nezrelost

Ne preuzima adekvatnu ulogu u porodici i široj socijalnoj zajednici.

Nesposobnost preuzimanja odgovornosti zbog nerealnog, nezrelog pristupa životu.

 • Nedostatak samodiscipline

Nedoslednost i odsustvo čvrstog stava – nepoštovanje datih obećanja i planova.

 • Sebičnost i egocentričnost

Prednost se uvek daje PAS u odnosu na životne potrebe svoje porodice, prijatelja… Zavisnik nije sposoban da razume i prihvati normalne potrebe drugih i probleme svoje okoline.

 • Negativan i kolebljiv stav prema autoritetima

Buntovno ponašanje ili menjanje stavova od prilike do prilike

 • Površan odnos sa ljudima

Nesposobnost negovanja “pravog prijateljstva“.

 • Ograničena interesovanja

Zanemaruju se ranija interesovanja zbog totalne preokupiranosti PAS

 • Nesposobnost adekvatnog izraţavanja emocija

Pozitivni ili negativni ekstremi u pokazivanju emocija.

 • Slabo podnošenje osujećenja i neuspeha

„Kratak fitilj“ – brzo se iznevira i reaguje burno

 • Lažljivost 

Zavisnik u početku laže kao bi prikrio uzimanje PAS i posledice zbog uzimanja, a u kasnijim fazama bolesti laže u svim situacijama.

◊◊◊

U pokušaju da sebi i drugima ne priznaju svoj problem, zavisnici često koriste različite odbrambene mehanizme (nesvesne mehanizme Ego odbrane) sa ciljem da smanje nivo stresa koji prouzrokuje suočavanje sa realnošću, čime omogućavaju nastavak „iluzije nerealnog sveta uzrokovanog PAS―, tj. dalje produbljivanje bolesti.  

Za razliku od odbrambenih mehanizama koji su po definiciji nesvesni, odbrambene taktike su na svesnom nivou, i predstavljaju manipulaciju u cilju održavanja uzimanja PAS i zadržavanja „principa zadovoljstva”. Bez obzira što većina autora smatra da se kod zavisnika sreću isključivo odbrambene taktike (svesna manipulacija okolinom), ne treba prenebregnuti ni mehanizme odbrane koji su po pravilu prisutni kod svih ljudi. Tokom lečenja neophodno je prepoznati mehanizme odbrane, i razrešiti odbrambene taktike, kako bi došlo do terapijske promene. 

Neki od najčešće korišćenih mehanizama odbrane kod zavisnika su:

 • Minimiziranje

Stalno umanjivanje svega što je problematično u vezi uzimanja PAS

 • Negacija

Poricanje svih problema zbog uzimanja PAS

 • Racionalizacija

Beskrajno opravdavanje uzimanja PAS

 • Projekcija

Iskrivljeno tumačenje realnih događaja sa ciljem da se drugima pripišu sopstvene greške zbog uzimanja i posledica PAS 

 • Potiskivanje

„Zaboravljanje“ neprijatnih događaja zbog uzimanja

PAS

 • Socijalna komparacija

Upoređivanje sa drugim koji uzimaju PAS i koji imaju mnogo izraženije posledice, kako bi se umanjio značaj sopstvene zavisnosti.

Savladavanje zavisnosti jedna je od najtežih stvari sa kojima će se zavisnik i porodica ikada morati da se suoče.

Zbog čega je važno shvatiti da je zavisnost bolest mozga, a ne pitanje loše navike.

Iako deo mozga koji upravlja logikom govori da trebate prestati sa upotrebom droga i alkohola, mozak (sada sa jakom zavisničkom ličnošću) uzrokuje da centri za zadovoljstvo prevladaju ovu logiku sa nekontrolisanom žudnjom koja oduzima sposobnost da se prestane sa uzimanjem alkohola i droga ili prestane sa ponašenjem kao što je kocka ili preterano korišćenje video igara.

Dakle, pitanje je … šta će zavisnika inspirisati da napravi prve korake u promeni svog zavisničkog ponašanja?

Motivaciju možemo shvatiti ne kao nešto što neko ima, već kao nešto što neko čini. To uključuje prepoznavanje problema, traženje načina za promenu, a zatim započinjanje i držanje te strategije promena. Ispada da postoji mnogo načina da se ljudima pomogne da shvate problem i naprave akciju Miller, 1995

Nažalost, većina zavisnika negira postojanje bolesti i koristi razne odbrambene taktike koje su deo zavisničke ličnosti, što pojačava otpore prema lečenju i planiranim promenama.