„Kažu da motivacija ne traje dugo. Pa, ne traje ni kupanje,
 zato ga i preporučujemo svakodnevno.“
 Hilary Hinton „Zig Ziglar“ (1926 –2012)

Motiv i motivacija predstavljaju faktore koji podstiču i pokreću osobu na aktivnost; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju.

Tokom celog lečenja nepohodno je raditi na opstanku početne motivacije, ali i na razvijanju suštinske motivacije. Visoka motivacija je ključ za uspešan proces lečenja. Neophodno je da sagledate negativne efekte koje preterano korišćenje kompjutera/interneta ima na Vaš život, ali i dobiti koje će doneti Vaše lečenje.

Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu motivaciju  za  lečenjem!
Treba imati u vidu da su kod osobe kod koje postoji zavisnost poremećeni biohemijski procesi u mozgu, a samim tim i osnovne psihičke funkcije kao što su mišljenje, pamćenje, pažnja, inteligencija, VOLJA, i nagoni. Zbog tih poremećaja zavisnik nema čvrstu motivaciju da se izleči.    Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom od nekog spoljašnjeg pritiska koji dolazi iz nekoliko pravaca, a najznačajniji je pritisak od strane porodice!


Šta je osnov problema i zašto želite da se lečite
Neophodno je da spoznate koliko je zavisnost okupirala Vaš život. U fazi bolesti obično veliki deo Vašeg vremena, energije i finansijskih sredstava koristite u cilju zadovoljavanja zvisničkih potreba. Ignorisali ste, ili bar posvećivali manje pažnje, ostalim oblastima Vašeg života, kao što su rad i porodica. 

Cilj lečenja nije samo uspostaviti izbalansiranu upotrebu, već stvoriti novi, zdraviji stil života.

Neophodno je prepoznati sve osnovne probleme koji mogu da „podržavaju“ Vašu  zavisnost. Da li se borite sa depresijom, stresom, anksioznošću…  Zivotni problemi, nedoumice….

zivotni ciljevi

Ljudski život je jedan nedeljivi kontinuitet isprepletan usponima i padovima u različitim životnim oblastima. Sledeća vežba ima za cilj da procenite svoje funkcionisanje u različitim oblastima tokom dosadšnjeg života. Iz didaktičkig razloga sve naše životne aktivnosti podelili smo u 5 oblasti. Predvideli smo da analizirate svaku od ovih oblasti po tačno određenim smernicama, i da to radite zajedno sa članovima svoje porodice.

Životne oblasti:

1.    Zdravlje
2.    Porodica i partnerski odnosi
3.    Porodica i partnerski odnosi Posao, karijera i finansije
4.    Duhovnost
5.    Socijalni život, hobi i zabava

Procenite svoje funkcionisanje u različitim oblastima života, obrađujući svaku oblast po sledećim pitanjima (dat je primer oblasti „Zdravlje“):

1.    Zdravlje

Ciljevi u ovom segmentu

1.
2.
3.

Potencijalni problemi u ostvarivanju ciljeva:

1.
2.
3.

Uspesi koji su postignuti na ovom polju:

1.
2.
3.

Veštine koje posedujete za realizaciju ciljeva i rešavanje prob¬lema:

1.
2.
3.

Unutrašnje snage koje posedujete u kontekstu ciljeva:

1.
2.
3.