Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti.

Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi:

1.    RANA FAZA
•    Eksperimentisanje
•    Pogrešna upotreba
•    Socijalna upotreba
2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)
3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost)

1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA) 

Korišćenje PAS (psihoaktivnih supstanci – droga)  nema određeni obrazac.
Mogu se  koristiti različite PAS, zavisno od  dostupnosti, mode, uticaja vršnjačke grupe, itd. Izbor može odražavati radoznalost (veličaju se efekti PAS). Osoba otkriva da pomoću njih može da menja svoje raspoloženje. Svako misli da to nije mnogo opasno, da će stvari „ostati pod kontrolom“. Najčešće „ulazne droge“ su alkohol i marihuana, a ređe tablete benzodiazepina. Ponekad se PAS mogu  uzeti individualno, ali u većini slučajeva uzimanja PAS je u društvu (SOCIJALNA UPOTREBA). 

Način unošenja može da varira – npr. pušenje, ušmrkavanje, oralno, itd. POGREŠNA UPOTREBA se uglavnom odnosi na uzimanje sedativa bez kontrole lekara.
Ovakav vid uzimanja može da se razvije u pravcu zloupotrebe ili da se u potpunosti zaustavi, i osoba se vrati zdravom stilu života.

2.    FAZA ZLOUPOTREBE 

U ovoj fazi obično je redovno uzimanje, ali još uvek pod kontrolom. Fazu karakteriše žudnja za supstancom (psihička zavisnost), odnosno njenim efektima. Obično se bira određena PAS (koja je glavni izbor), a povezano sa dostupnošću, ličnim iskustvom iz faze eksperimentisanja, ličnim stremljenjem.
Vreme i način uzimanja su važni, često u grupi, ali sve više i individualno. Posledice počinju da nastaju.

3. FAZA ZAVISNOSTI 

Supstanca se uzima sve češće, nekada i nekoliko puta u toku dana. Ne postoji kontrola nad uzimanjem. Karakteriše je preokupiranost psihoaktivnim supstancama  i njenim efektima.
Kada ne može da dođe do „droge“, ispoljava se apstinencijalna kriza i neraspoloženje. Kada nema „droge“ mlada osoba se oseća bolesno, apatična je, umorna i zna da je jedini način da olakša patnje ponovno uzimanje „droge“. Razvijena je uz psihičku zavisnost i telesna zavisnost.
Zavisnici obično koriste i druge PAS; dobijanje PAS je još važnije od njenog kvaliteta.
Uzimanje PAS je obično individualno, ređe u grupama.

Po drugom prikazu razvoja zavisnosti postoje sledeće faze:

1. EKSPERIMENTALNA FAZA (već navedeno u prethodnom tekstu)

2. SOCIJALNA FAZA karakteriše se uzimanjem supstanci u tzv. socijalnim prilikama (žurke, koncerti, diskoteke, kafići….). Često je obrazac uzimanja povezan sa izlascima preko vikenda.

          Već u ovoj fazi mogu da se pojave znaci psihičke zavisnosti i prve posledice.

3. INSTRUMENTALNA FAZA – karakteriše traženje i biranje PAS ili više PAS u cilju promene raspoloženja, ostvarenja željenog ponašanja. U ovoj fazi nalazi se i „razlog“ za uzimanje PAS.

4. HABITUALNA FAZA – faza redovnog uzimanja PAS  ili više PAS. Stil života se u potpunosti prilagođava pronalaženju i uzimanju PAS. Pojavljuju se ozbiljne posledice i problemi.

5. KOMPULZIVNA FAZA –  faza u kojoj postoji „prisila“ da se supstanca unese. Osoba je postala sasvim nova ličnost (sekundarna transformacija u zavisničku ličnost). Posledice su veoma izražene. Celokupno funkcionisanje je ugroženo ili uništeno do ozbiljnih razmera.

  

RANA FAZA

·         Eksperimentisanje

·         Pogrešna upotreba
Eksperimentalna faza
·         Socijalna upotreba
Socijalna faza
Psihička zavisnost

Povećanje tolerancije
FAZA ZLOUPOTREBE
Instrumentalna faza
Habitualna faza
FAZA ZAVISNOSTI
Kompulzivna faza
Psihička zavisnost

Telesna zavisnost

alkoholizam i narkomanija
Категорије: Narkomanija