Uključuje razne informacije koje roditelji ne bi želeli da njihovo dete gleda, i koje suštinski nisu prikladne za decu. Ponavljano gledanje takvog materijala ima i određene psihološke efekte na samo dete. Istraživanja pokazuju da deca i adolescenti imaju ponašanje koje se često bazira na onome što vide (modeliraju sebe prema viđenim kalupima). 

Samim ponavljanjem gledanja seksualnih, nasilnih i drugih neprikladnih materijala, postoji realan rizik da adolescent i sam počne u stvarnom životu da oponaša viđene scene i primeni naučene obrasce ponašanja, što je već zabeleženo u svetu. Drugim rečima, tinejdžer koji putem interneta gleda scene silovanja i nekog drugog seksualnog nasilja, može i sam da dođe u iskušenje da počne da primenjuje takav obrazac i u stvarnom životu. Lako dostupni za sve korisnike, sajtovi koji u svom sadržaju imaju eksplicitne fotografije nasilja, bizarnosti, vulgarnosti… i koji čak svojim nazivima ne daju ni naslutiti o čemu se radi naročito su opasni za decu. Mada i stariji nisu imuni na takve stvari. Na žalost i takvi sajtovi imaju svoju publiku…
Poruka za roditelje glasi, ako Vašem detetu ne dopuštate da takav materijal gleda van interneta, nemojte mu dopuštati ni da ga gleda on line (na internetu). Deca su naročito radoznala i podložna raznim uticajima, jer žele da eksperimentišu i istražuju. Postoje određeni programi koji vrše cenzuru i koje roditelji mogu da instaliraju na kompjuter, pomoću koga naprave listu šta dete  može da posećuje, a šta ne…. Takvi programi imaju više opcija kao što su: 
Ø   Blokirajte veb sajtove u više kategorija, uključujući pornografiju, kockanje, droga, nasilje / mržnje / rasizam…
Ø      Forsirajte sigurnu pretragu na svim glavnim pretraživačima
Ø   Postavljanje vremenskog ograničenja da blokirate pristup internetu  tokom određenog doba
Ø      Konfiguriši prilagođene liste za „uvek dozvoljeno „i “ uvek blokirano“
Ø      Pogledaj jednostavne izveštaje koji prate i kontrolišu interent aktivnosti
Jedan od besplatnih programa za ovu svrhu  je npr. K9 Web Protection
Deo iz knjige Izgubljeni u virtuelnom svetu