ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

Lažetić G. Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost. Beograd:  Institut za mentalno zdravlje; 2011. Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 187 str. Ilustr. 24 cm  Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa Прочитај више…

Knjiga: ZAVISNOST OD „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika

ZAVISNOST OD  „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika Autori: Dr Goran Lažetić, psihijatar Prim. dr Ivica Mladenović, psihijatar – psihoterapeut Izdavač: Autori, Beograd Godina izdanja: 2017 ISBN 978-86-908323-2-3 Živimo u dinamičnom i stresogenom vremenu, u kojem je „normalizovano“ da se istovremeno radi više poslova, pri čemu je uspeh merilo vrednosti čoveka, Прочитај више…

ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima

Goran Lažetić, Ivica Mladenović.   ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima.  Autori, Beograd, 2016.   ISBN 978-86-908323-1-6 Iz Sadržaja  PREDGOVOR    5 PROGRAM LEČENJA    7 TRETMAN NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI IMZ    8 TERAPIJSKI MODALITETI U PROGRAMU LEČENJA NA KLINIČKOM ODELJENJU    9 EDUKACIJA PACIJENATA    9 TERAPIJSKA ZAJEDNICA    9 VELIKA TERAPIJSKA GRUPA   Прочитај више…

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –

 Dr Goran Lažetić ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – razumeti i pobediti zavisnost –  Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.  ISBN 978-86-82277-59-0 Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem Прочитај више…

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti. Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi: 1.    RANA FAZA •    Eksperimentisanje•    Pogrešna upotreba•    Socijalna upotreba2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost) 1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA)  Korišćenje PAS Прочитај више…